Arkivbildare: Hardeberga kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen
616
1932 - 1951
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. SKOLRÅDET/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Administrationen för skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven eftersom prästen var skolrådets ordförande, och dessa handlingar finns arkiverade i Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Hardeberga kommuns folkskolor administrerades t o m 1939 av det kyrkliga skolrådet. Fr o m 1940 tog folkskolestyrelsen över som ansvarig myndighet för (folk-) skolorna inom kommunen.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar