Arkivbildare: Hardeberga kommun. Skolbiblioteksstyrelsen

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Skolbiblioteksstyrelsen
Skolbiblioteket i Hardeberga
615
1922 - 1951
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. SKOLBIBLIOTEKSSTYRELSEN Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek. I och med möjligheten för kommunerna att söka och få statsbidrag till biblioteksverksamheten, inrättade många landskommuner, däribland Hardeberga kommun, skolbibliotek med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. Hardeberga kommuns skolbibliotek drevs i liten skala av Hardeberga skoldistrikt. Det var inhyst i en av lärosalarna i Hardeberga folkskola. Öppettiderna 1942 var lördagar kl 13:45 - 14:30, d v s 45 minuter i veckan. Elever fr o m tredje klass kunde låna böcker. Efter 1952 års storkommunreform övertog Södra Sandby storkommun ansvaret för skolbiblioteket i Hardeberga.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar