Arkivbildare: Hardeberga kommun. Hardeberga polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Hardeberga polisdistriktsförbund
614
? - ?
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. HARDEBERGA POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet 6/6 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Flera kommuner kunde ingå i ett polisförbund, alltså ett kommunalförbund, för att lösa polisfrågorna. Genom beslut den 16 december 1925 förordnade länsstyrelsen, att inom Lunds landsfiskalsdistrikt Hardeberga, Stora Råby, Bjällerups och Lunds socknar (landskommuner) skulle utgöra ett polisdistrikt, benämnt Hardeberga polisdistrikt. Vid kommunalstämma i Hardeberga den 27 februari 1932 beslöts att Hardeberga kommun tillsammans med Lunds landsförsamlings, Stora Råby och Bjällerups kommuner skulle bilda ett kommunalförbund. Till fjärdingsman (polisman) i Hardeberga polisdistrikt valdes förre furiren John Andersson i Arlöv. Länsstyrelsen förordnade därefter genom utslag den 8 april 1932, att dessa socknar skulle sammanslutas till ett kommunalförbund för upprätthållande av polisverksamheten inom distriktet. Kommunalförbundet upplöstes 1944 p g a Lunds landsförsamlings uppgående i Lunds stad samma år. I dess ställe bildades Råby polisdistrikts kommunalförbund den 1 april 1944.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar