Arkivbildare: Hardeberga kommun. Kommunalnämnden

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Kommunalnämnden
603
1863 - 1951
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. KOMMUNALNÄMNDEN Kommunalnämnden var namnet på kommunstyrelsen i Sveriges landskommuner och köpingar från 1863 fram till kommunreformen 1971. De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde kommunalstämmans beslut. Kommunalnämnden var från 1863 den enda obligatoriska nämnden i varje landskommun och sysslade huvudsakligen med fattigvård och kommunalutskylder (utskylder = skatter och avgifter). Kommunalnämnden var även beredande, verkställande och förvaltande organ för kommunalstämman och kommunalfullmäktige. När flera nämnder blev obligatoriska under början av 1900-talet kunde kommunalnämnden i flera fall utöva deras funktioner. När de borgerliga kommunerna tillkom 1863, fick kommunalnämnden hand om fattigvården, om inte särskild fattigvårdsstyrelse tillsattes, och sådan blev inte obligatorisk förrän 1919. I små landsbygdskommuner var fattigvården kommunalnämndens största uppgift, och av gamla protokoll framgår att det inte bara var fråga om att passivt lindra den värsta nöden utan att mer konstruktiv hjälp också gavs. Hardeberga kommunalnämnd upphörde den 31 december 1951, i och med kommunsammanläggningen 1952, då Hardeberga kommun tillsammans med Södra Sandby och Revinge kommuner bildade Södra Sandby storkommun.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar