Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Revingebostäder

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Revingebostäder
601
1955 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. STIFTELSEN REVINGEBOSTÄDER Södra Sandby kommunalfullmäktige beslutade den 21 mars 1955 § 35 att bilda Stiftelsen Revingebostäder. Enligt stiftelsens stadgar skulle man ägna sig åt att inom Södra Sandby kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag…” Stiftelsens verksamhet beskrevs i stadgarnas § 14: Stiftelsens bostadshus skall innehålla enkelt och praktiskt inredda lägenheter, vilka skall upplåtas som hyreslägenheter. Stiftelsen skall sträva efter att tillhandahålla lägenheter till lägsta möjliga pris. Lägenheterna bör i princip uthyras i fria marknaden genom anlitande av den kommunala bostadsförmedlingen. Stiftelsens första styrelsesammanträde hölls den 27 maj 1955, då man beslutade om 1:a etappen av stiftelsens byggnadsprogram i Revinge, en byggnadskropp innehållande två 4-rums-, sex 2-rums- och sex 1-rumslägenheter, till en beräknad kostnad av 400.000:- kr. Stiftelsen Revingebostäder sammanlades 1974 med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) efter bildandet av kommunblock Lunds kommun samma år.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar