Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Sandbybostäder

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Sandbybostäder
600
1955 - 1974
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. STIFTELSEN SANDBYBOSTÄDER En interimsstyrelse tillträdde den 5 december 1955 med uppdrag att bilda en stiftelse i form av ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att inom Södra Sandby samhälle förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Den 1 november 1974 översände Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) ett sammanläggningsavtal, vilket godkändes av Sandbybostäders styrelse den 25 november samma år. Sammanläggningen med LKF skedde den 1 januari 1975 i och med att stiftelsen Sandbybostäder överförde sin verksamhet till LKF.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar