Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Simbadskommittén

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Simbadskommittén
Friluftsbad
598
1967 - 1972
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. SIMBADSKOMMITTÉN Kommunalfullmäktige beslutade den 22 maj 1967 § 37 på uppmaning av kommunalnämnden att bygga ett friluftsbad i Södra Sandby och att kommunalnämnden skulle få i uppdrag att utreda lämplig placering och utformning för anläggningen. Kommunalnämnden beslutade den 5/6 1967 § 135 att tillsätta en simbadskommitté för att utreda frågan. Kommitténs fyra ledamöter utsågs av kommunalnämnden den 15/1 1968. Simbadskommittén höll sitt första sammanträde den 20 mars 1968. På mötet gick man igenom insamlat material om badanläggningar i andra kommuner plus Vattenbyggnadsbyråns skrift "Bad". Man diskuterade även läget för simbadet och valde bland tre alternativ: 1/ område invid Möllan i Södra Sandby, 2/ område invid Idrottsplatsen i Södra Sandby (Albin Jönssons f d mark), 3/ Vattenverksområdet å nr 7 i Södra Sandby och angränsande områden av kommunens mark. Man enades så småningom om alternativ 2, att placera bassängen söder om idrottsplatsen vid Hällestadsvägen. Simbadskommittén öppnade inkomna anbud på byggande av simbadet den 23/1 1969. Friluftsbadet byggdes 1969-1970 och stod färdigt lagom till friluftsbadssäsongen började sommaren 1970.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar