Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Kommittéer o dyl

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Kommittéer o dyl
597
1952 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. KOMMITTÉER O. DYL. En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Följande kommittéers arkiv finns: Ø Arbetsutskottet för ny-och tillbyggnad av Centralskolan i Södra Sandby 1965-66. Ø Sammanträde om civilförsvarets övningsfält med mera i Revinge by 1968. Ø Idrottshallskommittén 1973. Ø Kommittén för kommunal informationstidning 1972-73. Ø Kommitterade för utarbetande av förslag till instruktion för kommunalingenjör 1969. Ø Kommittén för miljö- och naturvårdsfrågor 1971-73. Ø Arbetsutskottet för ny-, till-och ombyggnad av Södra Sandby skola 1970-73. Ø Diskussionsprotokoll fört vid sammanträde mellan representanter för Södra Sandby Ø storkommun, Hardeberga Stenindustri AB och Hardeberga-Södra Sandby pastorat 1958. Ø Kommittén för upprättande av förslag till reglemente för teknisk nämnd 1969. Ø Trafikkommitténs protokoll 1955 och 1969. Ø Kommittén för utredning av åldringsvården 1953-54. Ø Sammanträde mellan Bröderna Andersson och representanter för Södra Sandby kommun angående mark m.m. för servicecentrum. Ø Informationsmöte mellan representanter för AB Mataki, Södra Sandby kommun, Lunds kommun samt Länsstyrelsens naturvårdsenhet 1973.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar