Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Trafiknämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Trafiknämnden
593
? - ?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden hade till uppgift att följa utvecklingen av gatu- och vägtrafiken inom kommunen samt att det ålåg nämnden att till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avge begärda yttranden i trafikfrågor samt komma med förslag till trafikreglerande anordningar eller andra åtgärder, som nämnden kunde finna påkallade. Endast ett protokoll från trafiknämndens sammanträden finns bevarat, från sammanträdet den 17 november 1972. Av det framgår att det fanns en trafiksektion som tog upp frågor rörande vägtrafiken (§ 1). § 2 tog upp frågan om mopedförbud på gång- och cykelvägar inom villaområden. § 3 handlade om övergångsställe på Revingevägen och namnändring på Mossavägen. § 4 och 5 handlade om uppsättande av olika vägskyltar, samt slutligen § 6 om vägvisare.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar