Arkivbildare: Enskilt arkiv. Inez Möllers stiftelse

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Inez Möllers stiftelse
260
1980 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. INEZ MÖLLERS STIFTELSE Inez Möller var född i Lund den 5 november 1879 som dotter till drätselkassören Albert Möller och hans maka Ida. Inez utbildade sig till pianist i Köpenhamn och Paris och gjorde sig känd som en uppskattad ackompanjatris. Inez Möller var en sann lundabo, som älskade sin stad. Det fanns säkert många lundabor som länge mindes den högresta, fina damen. Med sitt charmerande väsen hade hon skaffat sig många vänner i sin hemstad. Sin bostad hade hon i en gammaldags trivsam lägenhet, i en på lundensiskt vis putsad korsvirkeslänga, längs Bredgatans nordvästra sida. Hennes hem var redan då ett "vänskapens hus", där många lundabor samlades. Ofta sysslade hennes tankar med hur och på vad sätt hon skulle gynna staden och dess invånare. Hennes testamentariska föreskrifter gällde uppförande eller förvärv av en bostadsfastighet för att bereda behövande ålderspensionärer, företrädesvis kvinnor och pauvres honteux i Lund, möjlighet att erhålla bostad till nedsatt hyra. Efter hennes bortgång den 17 juli 1979 har en stiftelse bildats, vilken kunnat realisera hennes intentioner, dels 1984 genom inköp av bostadsrätter i ett av husen på den gamla gasverkstomten, dels 1993 genom uppförande av ett antal hus i kvarteret Gyllenkrok. Enligt Inez Möllers förordnande består stiftelsens styrelse av biskopen, lagmannen vid Lunds tingsrätt, kommunfullmäktiges ordförande och ordföranden i Sparbanken Finn, som har att utse två kvinnor som styrelseledamöter. Stiftelsens ändamål är att främja vården av behövande ålderspensionärer, företrädesvis kvinnor och pauvres honteux i Lund, genom att efter förvärv av bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet, mot ringa eller ingen hyra eller genom att lämna hyresbidrag, bereda sådana personer möjlighet att erhålla bostad till nedsatt hyra i Lund, ävensom efter styrelsens beprövande årligen vid juletid till förenämnda personer såsom understöd utbetala någon mindre del av den årliga avkastningen av stiftelsens kapitalmedel; dock högst en femtedel därav.

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar