Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Tekniska nämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Tekniska nämnden
592
1969 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. TEKNISKA NÄMNDEN Den 17 februari 1969 § 47 tog kommunalnämnden upp frågan om bildandet av en teknisk nämnd i Södra Sandby kommun. Man gav i uppdrag till en kommitté att utreda frågan och komma in med förslag till reglemente för teknisk nämnd. På nästa sammanträde den 17 mars 1969 hade förslaget till reglemente inkommit, kommunalnämnden godkände det och skickade vidare frågan för avgörande i kommunalfullmäktige. Södra Sandby kommunalfullmäktige beslutade på sammanträdet den 30 juni 1969 § 36, att en teknisk nämnd skulle inrättas från den 1 juli 1969. Enligt reglementet skulle tekniska nämnden handhava gatu- och vägförvaltning, parkförvaltning, vattenverk, avloppsverk, renhållningsverk samt gatubelysning. Tekniska nämnden bestod av 5 ledamöter och 5 suppleanter som skulle väljas av kommunalfullmäktige. Nämndens första sammanträde hölls den 23/7 1969 och sista sammanträde i december 1973 i och med Södra Sandby storkommuns uppgång i kommunblock Lunds kommun som bildades den 1/1 1974.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar