Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Skolbiblioteket i Hardeberga

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Skolbiblioteket i Hardeberga
Skolbiblioteksstyrelsen
589
1951 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
HARDEBERGA STORKOMMUN. SKOLBIBLIOTEKET I HARDEBERGA Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek. I och med möjligheten för kommunerna att söka och få statsbidrag till biblioteksverksamheten, inrättade många landskommuner, däribland Hardeberga kommun, skolbibliotek med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. Hardeberga kommuns skolbibliotek drevs i liten skala av Hardeberga skoldistrikt. Det var inhyst i en av lärosalarna i Hardeberga folkskola. Öppettiderna 1942 var lördagar kl 13:45 - 14:30, d v s 45 minuter i veckan. Elever fr o m tredje klass kunde låna böcker. Efter 1952 års storkommunreform övertog Södra Sandby storkommun ansvaret för skolbiblioteket i Hardeberga. Arkivet är så gott som förkommet. Endast en inbunden volym med förvärvskataloger för åren 1951-1961 finns bevarad.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar