Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Polisnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Polisnämnden
588
1952 - 1965
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. POLISNÄMNDEN Genom lag om polisväsendet 6/6 1925 ("Polislagen") indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. I samband med kommunsammanläggningreformen 1952 gick ett cirkulär ut från länsstyrelsen i Malmöhus län till direktionerna för kommunalförbunden i Malmöhus län angående upplösning av gällande kommunalförbund. Således upplöstes det tidigare Södra Sandby polisdistriktsförbund och nybildade Södra Sandby storkommuns polisnämnd övertog från och med 1952 dess verksamhet. Genom beslut vid 1962 och 1964 års riksdagar beslutades det att polisen i Sverige skulle bli en statligt angelägenhet fr o m 1965, varför polisnämnden för Södra Sandby polisdistrikt lades ner 1964.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar