Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Pensionsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Pensionsnämnden
586
1949 - 1963
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN Lagen om pensionsförsäkring (SFS 1913:120) stadgade att varje socken (kommun) på landet samt varje stad eller köping skulle utgöra ett pensionsdistrikt. I detta skulle finnas en pensionsnämnd med av länsstyrelsen utsedd ordförande, medan kommunalstämman utsåg övriga ledamöter. Från 1940 utsågs alla ledamöter i pensionsnämnd av länsstyrelsen, men pensionsnämnd räknades ändå som en kommunal arkivbildare. Pensionsnämnden prövade ansökningar och beslutade om sökandena hade rätt till pension eller understöd. Beslut kunde överklagas till Kungliga Pensionsstyrelsen, som fastställde beloppen. Genom lag om allmän försäkring av den 25 maj 1962 hade riksdagen beslutat om inrättande av statliga allmänna försäkringskassor för behandling av bl. a. pensionsärenden fr. o m den 1 januari 1963. Pensionsnämndens verksamhet upphörde 1963 i enlighet med denna lag.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar