Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Nöjesskattenämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Nöjesskattenämnden
585
1952 - ?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. NÖJESSKATTENÄMNDEN Redan på Södra Sandby kommuns (1863-1951) fullmäktigesammanträde den 2 april 1944, § 12 upptogs ärendet om ett PM som inkommet från länsstyrelsen angående förordningen om nöjesskatt, SFS 1940:478, att fullmäktige kunde överlåta åt annan nämnd eller styrelse att besluta i frågor rörande befrielse från nöjesskatt mm. Kommunalnämnden föreslog att fullmäktige ville besluta att tillsätta en sådan särskild nämnd på tre personer. Fullmäktige beslutade att tillsätta en kommitté för behandling av nöjesskatteärenden i Södra Sandby. Protokoll från kommittérades sammanträden under perioden 12/6 1944-21/5 1951 finns i Södra Sandby kommunalnämnds protokoll, volym A 1:4. Inrättandet av Södra Sandby storkommun innebar att en nöjesskattenämnd utsågs på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 juli 1951: § 7. Till nöjesskattenämnd att besluta om befrielse från nöjesskatt i enlighet med 16-18 §§ i nöjesskatteförordningen för åren 1952-1955 valdes utan omröstning följande: Kamreren Axel Andersson, lantbrukare Herbert Furubacke, folkskolläraren Erik Engquist. Nöjesskattenämndens protokoll sträcker sig mellan tiden 14 mars 1952 - 16 december 1954.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar