Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Nykterhetsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Nykterhetsnämnden
584
1951 - 1970
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. NYKTERHETSNÄMNDEN 1910 föreslog fattigvårdslagstiftningskommittén att en lag för behandling av alkoholister skulle införas. Tillämpningen av lagen skulle enligt förslaget handhas av kommunerna men inte av särskilda för denna uppgift inrättade organ, utan av organ som hade andra uppgifter; kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd samt förmyndare och polismyndighet. Svenska Läkarsällskapet och nykterhetskommittén ansåg att nykterhetsfrågorna skulle handhas av ett speciellt kommunalt organ, vars uppgift var att bekämpa alkoholmissbruket och att utöva förebyggande verksamhet. Nykterhetskommittén betonade i sitt yttrande angelägenheten av att kommunerna fick tillfälle att inrätta en särskild nämnd för alkoholistvården. 1913 beslöt riksdagen att en kommunal myndighet skulle inrättas för att främja nykterheten och ta hand om alkoholister. Kommunerna fick välja mellan att tillsätta en nykterhetsnämnd eller låta fattigvårdsstyrelsen fungera som sådan (SFS 1913:102). Fattigvårdsstyrelsen/socialnämnden i Södra Sandby verkade under åren 1951-1959 som nykterhetsnämnd. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 14 december 1959, § 94 och 95 valdes särskild nykterhetsnämnd med fem ledamöter. Nykterhetsnämnden var verksam t o m 1970. Fr. o m den 1 januari 1971 sammanslogs tre sociala nämnder - socialnämnden, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden till en nämnd - sociala centralnämnden.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar