Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Lönenämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Lönenämnden
583
1951 - 1973
Södra Sandby
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. LÖNENÄMNDEN De stora städerna hade redan i början av 1900-talet så många anställda att särskilda organ tillsattes för att sköta deras anställnings- och avlöningsförhållande. I början ansågs det tveksamt om en lönenämnd kunde sluta bindande avtal med fackliga organisationer, men 1948 utfärdade stadsförbundet och 1949 landskommunernas förbund (föregångare till nuvarande Kommunförbundet) en normalinstruktion för lönenämnder som antogs av nästan alla de kommuner som inrättat lönenämnd. Södra Sandby storkommun inrättade en lönenämnd den 8 augusti 1951 i samband med bildandet av storkommunen 1952. Den arbetade med löne- och personalfrågor fram till den 13 december 1973. Fr o m 1/1 1974 ingick Södra Sandby storkommun i nybildade Lunds kommun och lönenämnden kom att ingå i Lunds kommuns personal- och organisationsnämnd.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar