Arkivbildare: Stångby kommun. Norgekommittén

Grunduppgifter

Stångby kommun. Norgekommittén
259
1943 - 1945
Stångby
  • 128100008 Stångby kommun 1863-1951
STÅNGBY KOMMUN. STÅNGBY NORGEKOMMITTÉ AV SVENSKA NORGEHJÄLPEN I aug. 1942 bildades Svenska Norgehjälpen. Den ersatte den tidigare Landskommittén för Norgehjälpen, som hade avvecklats. Det framgår inte när Stångby Norgekommitté bildades och anslöt sig till den nya riksorganisation, men eftersom de inkomna handlingarnas första dateringar är från september 1943, kan man anta att det var vid den tidpunkten som kommittén tillkom. Svenska Norgehjälpen hade en viss betydelse för den norska befolkningens försörjning genom · Svensk barnbespisning på 28 platser i Norge. 11 000 barn fick genom Svenska Norgehjälpen dagligen ett ordentligt mål mat · Skolfrukost för 70 000 barn i Oslo och Nordnorge bekostades · Tusentals norska barn var svenska fadderbarn · Svenskt sjukhus för 130 norska patienter i närheten av Holmenkollen. Sjukhuset drevs av Svenska Röda Korset · Svensk varuöverföring till hela norska folket. T ex ”sockergåvan” på 9 000 000 kg, vilket betydde 3 kg per person. Den gav de norska husmödrarna möjlighet, att sylta för vinterns behov · 10 000 norska sjömansfamiljer fick svensk hjälp. I Norge fanns ”cirka 10 000 familjer, vars försörjare genom kriget kommit på andra sidan spärren. De är för sin utkomst hänvisade till det stöd de kunna få av andra”. Kommittén lade ner sitt arbete i och med krigets slut i maj 1945.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar