Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Hemhjälpsnämnden
578
1952 - 1970
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden i Södra Sandby tillsattes av kommunalfullmäktige den 24 oktober 1943, § 20 i enlighet med skrivelse från Länsarbetsnämnden i Malmöhus län av den 15/10 1943. I nämnden invaldes tre ledamöter och tre suppleanter. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet. Sista sammanträdet för Södra Sandby storkommuns hemhjälpsnämnd hölls i december 1970, varefter nämndens verksamhetsområde gick över till socialnämnden.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar