Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Byggnadsnämnden
573
1952 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Södra Sandby kommun beslutade att inrätta en byggnadsnämnd fr o m 1927 på kommunalfullmäktiges sammanträde den 9 januari 1927 § 4. Södra Sandby storkommuns byggnadsnämnd övertog 1952 ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

207

Länkar

Det finns inga länkar