Arkivbildare: Lunds stad. Auktionskammaren

Grunduppgifter

Lunds stad. Auktionskammaren
258
1891 - 1970
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS STAD. AUKTIONSKAMMAREN Alltsedan de första städerna i Sverige uppkom, har olika bestämmelser funnits om speciella rättigheter och skyldigheter för städerna. Så var det med städernas auktionsmonopol. På landsbygden stod/står det var och en fritt att anordna offentlig auktion och vem som helst kan vara auktionsförrättare, medan det i Lunds stad var ett kommunalt monopol fram till 1982. Hur länge Lunds stads auktionskammare existerat har ej kunnat utrönas. I Kungl. brev 25 oktober 1889 angående ändrad organisation av rådstuvurätt och magistrat anges bland rådmannens åligganden: "att förrätta auktioner...". Reglemente för auktionskammaren fastställdes först 1913. Enligt detta reglementes första lydelse var magistraten ansvarig för auktionskammarens verksamhet. 1920 överflyttades den ekonomiska förvaltningen av auktionskammaren till Lunds stads drätselkammare och fr. o m 1924 övertog staden helt ägande och drift av auktionskammaren. Den 7 maj 1981 föreslog stadskansliet i en skrivelse till kommunstyrelsen att nedläggning av verksamheten vid kommunens auktionskammare borde övervägas inför budgetarbetet för 1982. Motiv för nedläggning var dels att auktionskammaren regelmässigt visat underskott under senare delen av 1970-talet, dels att auktionschefen uppnått pensionsåldern och dels att auktionsverkets lokaler i kvarteret Färgaren skulle rivas. Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 29 okt 1981 att avveckla eller utarrendera kommunens auktionsverksamhet fr. o m den 1 april 1982.

Placering

136

Länkar

Det finns inga länkar