Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Biblioteksstyrelsen

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Biblioteksstyrelsen
570
1969 - 1971
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. BIBLIOTEKSSTYRELSEN Bakgrund: Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 skulle prästerskapet uppmuntra inrättandet av sockenbibliotek. Man var vid den tiden allmänt intresserad av folkbildning, vilket t ex de årliga publikationerna från Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande från 1830-talet och framöver vittnar om. Men det gällde just nyttan, inte nöjet, även om detta också tillgodosågs genom de billiga romanserier som Lars Johan Hierta m fl tryckte och spred över landet. Romaner hittade man dock sällan i sockenbiblioteken eller i de läsecirklar som ståndspersoner på herrgårdarna ordnade. På 1860-talet kom nya påpekanden om vikten av sockenbibliotek. Bestämmelsen om sockenbibliotek ingick även i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, och skyldigheten överfördes till skolrådet, där prästen var ordförande. Folkbibliotek sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till Andra Kammaren vid 1899 års riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle skötas av kommunalstämman; dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse. Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Folkbiblioteksstyrelsen i Södra Sandby storkommun fortsatte fr. o m 1952 arbetet som biblioteksstyrelserna i de tidigare landskommunerna Södra Sandby, Hardeberga och Revinge bedrivit. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 29 september 1969 § 62 behandlades ärendet angående en anhållan från ABF:s biblioteksstyrelse att kommunen övertager biblioteksverksamheten den 1 januari 1970. Kommunalfullmäktige beslutade att göra så. Den 8 februari 1971 § 31 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombilda biblioteksstyrelsen till kulturnämnd. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1971 § 13 enligt förslaget.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar