Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Kommunfullmäktige

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Kommunfullmäktige
Kommunalfullmäktige 1952--1970-11-30 KF
566
1952 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE, FR O M 1971 KOMMUNFULLMÄKTIGE De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. I större landskommuner kunde man inrätta kommunalfullmäktige, dvs ett valt beslutande organ i stället för kommunalstämman, som bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. Från 1920 valdes kommunalfullmäktige vid allmänna val för 4 år, två år efter riksdagsvalet. Kommunalfullmäktige beslutade om nämndorganisation, budget, skatt m fl viktiga frågor. Enligt kommunallagen 1953:753, som gällde från 1955 var kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige det beslutande organet, kommunalstämma nämndes då inte längre. I samband med bildandet av kommunblock Lunds kommun 1974 avslutade kommunfullmäktige i Södra Sandby storkommun sin gärning och blev en del av Lunds kommuns kommunfullmäktige.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar