Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Kommitterade för utredning angående samhällets genomfartsvägar som icke äro intagna för allmänt underhåll av vägförvaltningen

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Kommitterade för utredning angående samhällets genomfartsvägar som icke äro intagna för allmänt underhåll av vägförvaltningen
549
1949 - 1949
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. KOMMITTERADE FÖR UTREDNING ANGÅENDE SAMHÄLLETS GENOMFARTSVÄGAR, SOM ICKE ÄRO INTAGNA FÖR ALLMÄNT UNDERHÅLL AV VÄGFÖRVALTNINGEN En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Det var med anledning av köpman Thor Nilssons m fl ingivna skrivelse av den 16 februari 1949 till kommunalfullmäktige med framställning om kommunalt anslag till den enskilda väg som leder över västerut över fastigheten Sandby nr 15, för årligt underhåll förslagsvis 100 kr hade detta ärende av kommunalnämnden och kommunalfullmäktige blivit bordlagt för vidare utredning. Vid kommunalnämndens sammanträde den 24 mars 1949, § 9, beslöts att bordlägga detta ärende, enär yrkande framkommit, att det fanns ytterligare vägar inom samhället, som var av liktydig art och hade samma berättigande på grund av den starka trafiken. Kommitterade utsågs för att utreda frågan, nämligen kommunalordförande Axel Andersson samt ledamöterna Oscar Håkansson och Albin Jönsson. Kommitterade överlämnade sitt förslag till kommunalnämnden och kommunalfullmäktige enligt protokollet den 4 oktober 1949 som finns tillsammans med kommunalnämndens protokollsvolym A 1:4.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar