Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Kommitterade för kommunalkamrerarefrågans ordnande i Södra Sandby storkommun

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Kommitterade för kommunalkamrerarefrågans ordnande i Södra Sandby storkommun
548
1950 - 1950
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. KOMMITTERADE FÖR KOMMUNALKAMRERAREFRÅGANS ORDNANDE I SÖDRA SANDBY STORKOMMUN En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Vid sammanträde med kommunalnämnden för Södra Sandby storkommun den 7 juli 1950 hade beslutats följande: § 8. För att närmare utreda kommunalkamrerarefrågan såsom lokal och bostadsförhållanden ävensom lönevillkoren beslöts att tillsätta en kommitté som representerade de viktigaste kommunala förvaltningsorganen, kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, skolstyrelsen, byggnadsnämnden och kommunala bostadsnämnden… vilka i samråd med Svenska Landskommunernas Förbund hade att till kommunalnämnden inkomma med resultatet av den företagna utredningen i frågan. Kommitterades protokoll från sammanträdet den 14 augusti 1950 ingår i kommunalnämndens protokoll A 1:4.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar