Arkivbildare: Enskilt arkiv. Skånska Brandförsäkringskommittén i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Skånska Brandförsäkringskommittén i Lund
257
1828 - 1943
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. SKÅNSKA BRANDFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN I LUND Skånska Brandförsäkringsinrättningen (för fast egendom, dvs. byggnader) bildades på rådhuset i Lund 1828. Detta som en reaktion på den allmänna svenska brandförsäkringen från 1782. De skånska stenhusägarna ville inte betala dyra försäkringspengar för alla eldsvådor i trähusstäderna norröver. Skåne ansågs behöva en egen brandförsäkring. Och så blev det. Skånska Brandförsäkringsinrättningens arkiv (för hela Skåne) förvaras i Landsarkivet i Lund. Samtidigt bildades brandförsäkringskommittéer i Lund och i övriga skånska städer. Skånska Brandförsäkringskommitténs i Lund arkiv förvaras i Lunds stadsarkiv. Försäkringsbreven i de båda arkiven är samma, men med olika nummerserier. Skånska brandförsäkringskommitténs försäkringsbrev finns bevarade fr o m 1828 t o m 1942. 1906-1910 lät Skånska Brand uppföra det vackra huset i hörnet av Tegnérsplatsen - Stora Algatan, i vilket man stannade i 72 år. Se även Skånska Brandförsäkringsinrättningens arkiv 1828-1969 som förvaras i Riksarkivets filial i Lund - Landsarkivet . För brandförsäkringar på byggnader på landsbygden; se (Allmänna) Brandförsäkringsverkets arkiv i Stockholm.

Placering

96

Länkar

Det finns inga länkar