Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Kommitterade för behandling av nöjesskatteärenden i Södra Sandby

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Kommitterade för behandling av nöjesskatteärenden i Södra Sandby
547
1944 - 1951
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. KOMMITTERADE FÖR BEHANDLING AV NÖJESSKATTEÄRENDEN En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 2 april 1944, § 12 upptogs ärendet om ett PM som inkommet från länsstyrelsen angående förordningen om nöjesskatt, SFS 478/1940, att fullmäktige kunde överlåta åt annan nämnd eller styrelse att besluta i frågor rörande befrielse från nöjesskatt mm. Kommunalnämnden föreslog att fullmäktige ville besluta att tillsätta en sådan särskild nämnd på tre personer, vilket fullmäktige gjorde. Protokollen från kommittérades sammanträden under perioden 12/6 1944-21/5 1951 finns i kommunalnämndens protokoll, volym A 1:4.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar