Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Samarbetsdelegationen för Södra Sandby storkommun

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Samarbetsdelegationen för Södra Sandby storkommun
564
1950 - 1950
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. SAMARBETSDELEGATIONEN FÖR SÖDRA SANDBY STORKOMMUN Första sammanträdet hölls den 3 maj 1950 på Hotellet i Södra Sandby med fyra representanter från respektive Södra Sandby, Hardeberga och Revinge (lands-) kommuner. Samarbetsdelegationens uppdrag var att förbereda de tre kommunerna inför den kommande storkommunreformen och bildandet av Södra Sandby storkommun den 1/1 1952. Från delegationens första sammanträde tål § 1 att återges i sin helhet: Sammanträdet öppnades av sammankallande ledamoten för delegationen kamreren Axel Andersson, Södra Sandby, som i sitt hälsningsanförande yttrade följande: Ingen så omfattande kommunreform för landsbygdens vidkommande har förekommit sedan år 1862, varför den reform som kommer att slopas är av gammalt datum. Den nya kommunindelningsreformen kommer utan tvivel att medföra en centralisering av den kommunala verksamheten. Storkommunen Södra Sandby blir ju inte av de största i Malmöhus län, som räknar blott med tre kommuner i kombinationen med 2.846 invånare. Inom länet finnes det storkommuner som fått en kombination av inte mindre än 12 landskommuner att samarbeta med, varför vi ha all anledning att vara tillfredsställda med Kungl. Maj:ts beslut. Givetvis kan det vara många olika intressen i en storkommun att arbeta med, men om man gör sitt bästa för att samarbeta skall man nog övervinna svårigheterna. Hardeberga och Revinge kommuner har sedan forna tider haft en viss samhörighet med Södra Sandby, varför jag hoppas att samarbetet allt fortfarande, även i kommunalt hänseende skall få förbli det allra bästa.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar