Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Kommittén för ordnande av fattiggård i Södra Sandby

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Kommittén för ordnande av fattiggård i Södra Sandby
545
1900 - 190?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. KOMMITTÉN FÖR ANORDNANDE AV FATTIGGÅRD I SÖDRA SANDBY En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Kommittén utsågs vid ordinarie kommunalstämma den 29 december 1899 och höll sitt konstituerande sammanträde den 18 januari 1900. På det sammanträdet beslutades ”att genom pålysning i socknens kyrka infordra bestämda, skriftliga anbud från egare af till fattiggård passande egendomar af från 25 till 40 tunnlands areal…”. På kommitténs sammanträde den 6 februari 1900 beslutade kommittén att förorda anbud nr 3 inkommet från Nils Nilsson omfattande fastigheten nr 14 Sandby till en kostnad av 17,367 kr.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar