Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Södra Sandby, Igelösa-Odarslövs, Hardeberga socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Södra Sandby, Igelösa-Odarslövs, Hardeberga socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande
Igelösa och Odarslöv kommun Igelösa-Odarslöv Hardeberga kommun
542
1941 - 1952
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. SÖDRA SANDBY, IGELÖSA-ODARSLÖVS OCH HARDEBERGA SOCKNARS KOMMUNALFÖRBUND FÖR BRANDVÄSENDETS ORNANDE På kommunalfullmäktiges sammanträde söndagen (!) den 22 december 1940, § 8, beslutades att "I enlighet med förslag som framkommit vid ett sammanträde som hållits inför Länsstyrelsen med delegerade från kommunalnämnderna i Södra Sandby, Hardeberga och Igelösa-Odarslövs kommuner, angående bildandet av ett kommunalförbund i och för brandsläckningens ordnande inom dessa kommuner, beslöt fullmäktige att bilda sådant förbund med ovan angivna kommuner”. Samtidigt godkände fullmäktige förbundsordningen. Brandförbundet upplöstes efter utgången av 1951 i samband med storkommunreformen 1952, då Södra Sandby och Hardeberga kommuner kom att ingå i Södra Sandby storkommun och Igelösa-Odarslöv kommun kom att ingå i Torns storkommun.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar