Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Vägnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Vägnämnden
541
? - ?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. VÄGNÄMNDEN Från 1944 fanns dels en länsbaserad statlig vägförvaltning, som omfattade både landsbygden och en del mindre städer, dels några nämnder, som skulle säkra det lokala inflytandet över vägfrågorna. Vägnämnd var ett kommunalt rådgivande organ. Landet indelades i vägnämndsområden (SFS 1943:683), som ofta omfattade mer än en kommun - kommunerna var fortfarande mycket små. Vägnämnden bestod av fem ledamöter utsedda av kommunalfullmäktige, eller om flera kommuner ingick, av ombud från dessa. Alla kommuner hade inte kommunalfullmäktige 1944. Vägnämnden utsåg en av sina ledamöter till ledamot i länsvägnämnden och en i vägsynenämnd. Uppgiften att vara vägnämnd kunde fullgöras av stadsfullmäktige eller kommunfullmäktige, så särskild vägnämnd behövde inte tillsättas. Vägnämndens arkiv var inte stort och det följde ordförande och kunde alltså flytta från den ena kommunen till den andra.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar