Arkivbildare: Lunds kommuns elevjournaler

Grunduppgifter

Lunds kommuns elevjournaler
Hälsokort Elevhälsovårdsjournaler Språk- och kommunikationsförskolan
300
1950 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. ELEVJOURNALER (1950- ) Tre typer av elevjournaler läggs upp i samband med barns skolgång i Lunds kommun: 1. Skolhälsovårdsjournaler, tidigare benämnda elevhälsovårdsjournaler läggs upp för samtliga elever under deras skolgång med nioårig grundskola och därpå följande gymnasieskola. Det är skolsköterskorna som för journalerna. Man började föra digitala hälsovårdsjournaler i Lunds kommun fr. o m höstterminen 2003. Journalerna för elever födda t o m 1977 finns bevarade och arkiverade endast för elever födda den 5, 15 och 25 i varje månad, det s k forskningsurvalet. För elever födda fr. o m 1978 finns huvudsakligen samtliga journaler bevarade/ arkiverade. Även journaler från friskolor finns arkiverade i Stadsarkivet. Dock är inte friskolejournalerna fullständigt inlämnade, utan endast från vissa friskolor. 2. Logopedjournaler från de kommunala förskolorna. 3. Skolpsykologjournaler huvudsakligen från de kommunala grundskolorna.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar