Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Väghållningsskyldige i Södra Sandby

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Väghållningsskyldige i Södra Sandby
540
? - ?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. VÄGHÅLLNINGSSKYLDIGE I SÖDRA SANDBY På landsbygden gjorde länsman eller häradshövding vägsyner, och väghållningen var fortfarande enskildas, socknens eller häradets angelägenhet. Genom 1891 års väglag (SFS 1891:68) infördes i stället 370 väghållningsdistrikt (i regel = häradet), som var ett slags vägkommuner, där väghållningsskyldige d v s jordägarna beslutade på vägstämma. Verkställande organ var vägstyrelse (3-5 personer valda på vägstämma). Vägskatt uttogs av alla distriktets skattebetalare. Vägunderhållet sköttes fortfarande fram till 1920-talet som naturaprestation av markägarna. Väghållningsskyldiges i Södra Sandby sammanträdesprotokoll finns inbundna tillsammans med kommunalstämmans protokoll och sammanträdena innehåller enbart en § som handlar om att utse ombud för kommunen till kommande sammanträde med vägstyrelsen som hölls på något av hotellen i Lund.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar