Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Röstberättigade medlemmar i Södra Sandby för val av riksdagsledamot till 2:a kammaren

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Röstberättigade medlemmar i Södra Sandby för val av riksdagsledamot till 2:a kammaren
536
1872 - 1908
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. RÖSTBERÄTTIGADE (KOMMUN-) MEDLEMMAR I SÖDRA SANDBY FÖR VAL AV RIKSDAGSLEDAMOT TILL ANDRA KAMMAREN I Sverige ersattes ståndsriksdagen av en tvåkammarriksdag genom representationsförordningen 1866. Andra kammaren som bestod av 190 ledamöter var direktvald av de röstberättigade väljarna medan första kammaren valdes indirekt av ledamöterna i landets landsting och vissa större städer. Kommunalstämman i Södra Sandby tog upp frågan på sammanträdet den 18 augusti 1866: § 1 I överensstämmelse med konungens höga befallningshavandes kungörelse den 7 sistl. Augusti var församlingen idag kallad till stämma för att inhämta huruvida församlingen önskade det omedelbara eller medelbara valsättet för väljande av Riksdagsman i andra kammaren. Blev denna fråga efter en stunds överläggning enhälligt så beslutad, utav de vid stämman närvarande, som önskade att få begagna det omedelbara valsättet för väljande av Riksdagsman i andra kammaren Och de som i stämman deltagit voro 13 röstberättigade. Därefter skedde i början av september var tredje år (1869, 1872, 1875, etc.) val av riksdagsman som skulle representera Torna och Bara valdistrikt i andra kammaren. Protokollen finns tillsammans med kommunalstämmans protokoll.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar