Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Kristidsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Kristidsnämnden
532
1939 - 1949
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. KRISTIDSNÄMNDEN Enligt SFS 1939:254 fick Kungen (Kungl. Maj:t) vid krig eller krigsfara ålägga kommun att inrätta kristidsnämnd. Länsstyrelsen skulle bestämma verksamhetsområdet. Under krigsåren 1939-1945 så inrättade man i Sverige styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under andra världskriget ransonerades olika varor vid olika tillfällen. Husmödrarna lämnade inte hemmet utan den speciella dragspelsliknande ransoneringskortplånboken. Ransoneringen fortsatte även efter kriget fram till 1951 på grund av brist på utländsk valuta och varubrist. Man ville också undvika allt för stor import av varor för att säkra den svenska ekonomin. Kristidsnämnden var kommunal medan kristidsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras av Riksarkivet/ Landsarkivet Kristidsstyrelsen skulle övervaka de kommunala kristidsnämnderna; det framgår av § 3 att sådana inte inrättats överallt, men de blev snart obligatoriska (SFS 1939:658). Att döma av bevarade protokoll från kristidsnämnder i små landskommuner var de lokala politikerna inte särskilt engagerade i kristidsfrågorna och ställde sig ganska kallsinniga till förslag uppifrån om t ex olika odlingar för att förbättra folkförsörjningen.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar