Arkivbildare: Genarps storkommun. Kommittéer

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Kommittéer
790
1952 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. KOMMITTÉER En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Under Genarps storkommuns existens mellan åren 1952-1973 har ett stort antal kommittéer verkat i kommunen: 1) Kommittén för bibliotekslokal i gamla kommunalhuset i Genarp, 1963. 2) Ekonomiska kommittén i Genarp, 1971-73. 3) Kommittén för ekonomisk planering, 1956-57. 4) Kommittén för ekonomisk utredning, 1971-72. 5) Kommittén för enhetsskolans högstadium, 1960. 6) Kommittén för friluftsbad, 1969. 7) Kommittén för utredning av behovet av fritidslokaler, 1967-68. 8) Kommittén för utdelning av Gödelövs fonder, 1972. 9) Kommittén för upprättande av förslag till hyrestillägg för pensionärsbostäder, 1970. 10) Kommittén för utredning av kommunalarbetares och vaktmästares arbetsschema och arbetsuppgifter, 1971. 11) Kommittén för gamla kommunalhusets ombyggnad, 1960. 12) Kommittén för utredning av arbetsuppgifter vid kommunalkontoret, 1957. 13) Kommittén för långtidsbudgetering, 1959 och 1968. 14) Kommittén för utredning av medelsförvaltningen, 1951. 15) Kommittén för utredning av pensionärslägenheter, 1960. 16) Trafiksäkerhetskommittén, 1954-1962. 17) Kommittén för egnahemsvillor, 1960. 18) Kommittén för utbyggnad av Genarpshemmet, 1956-57. 19) Kommittén för gruppbebyggelse, 1967-69. 20) Kommittén för omändring av lokstallar till fabriksbyggnad, 1952-53. 21) Kommittén för pensionärshem, 1961-62. 22) Kommittén för postlokal i Genarp, 1964. 23) Kommittén för radhus och egnahemsvillor i Genarp, 1961-67. 24) Kommittén för ny skola i Genarp, 1954-60. 25) Kommittén för utbyggnad av före detta stationshuset i Genarp, 1951-54. 26) Kommittén för tandpoliklinik, 1957-59. 27) Kommittén för utredning av åldringsvården i Genarp, 1955. 28) Kommittén för ytterbelysning i Genarp, 1955-56.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar