Arkivbildare: Genarps storkommun. Idrottsnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Idrottsnämnden
563
1952 - 1966
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. IDROTTSNÄMNDEN På Genarps kommunalfullmäktiges sammanträde den 1 mars 1952 § 23 förelåg en motion från Genarps idrottsförening att kommunen skulle tillsätta en idrottsnämnd, vilket det också beslutades om. På KF:s sammanträde den 17 maj 1952 § 45 beslutades det om att anta Svenska Riksidrottsförbundets normalförslag till instruktion för idrottsnämnd med bl. a. följande innehåll: § 1 Idrottsnämnden har till uppgift att under behörigt tillvaratagande av kommunens intressen söka på ett verksamt och gentemot olika sammanslutningar opartiskt sätt stödja och främja sund idrott och fysisk fostran i allmänhet. Idrottsnämnden föreligger: att enligt KF:s uppdrag handhava och förvalta anläggningar och egendom för lek och idrott att ansvara för att anläggningarna städse befinna sig i gott skick att fastställa bestämmelser och ordningsföreskrifter för anläggningarnas användning att i övrigt på vad nämnden ankommer tillse, att idrottstävlingar och uppvisningar samt andra arrangemang bedrivas på ett värdigt sätt och att god ordning upprätthålles På Genarps kommunalfullmäktiges sammanträde den 26 januari 1967 § 2 beslutade KF på idrottsnämndens förslag, att inrätta en fritidsnämnd som skulle vara kommunens centralorgan i fritids- och ungdomsfrågor. Därmed avslutade idrottsnämnden sitt arbete och efterträddes av fritidsnämnden.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar