Arkivbildare: Genarps storkommun. Hyresnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Hyresnämnden
561
1961 - 1962
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. HYRESNÄMNDEN Enligt lag 22/6 1939 kunde kommunal hyresnämnd sköta bostadsförmedling, om kommunalfullmäktige så bestämde. Kommunal hyresnämnd fungerade även som medlingsorgan i hyresfrågor. Ny lag om hyresreglering mm (1942:429) trädde i kraft 30/6 1942 och ny instruktion för hyresnämnder kom också (1942:431). Bestämmelserna gällde denna gång stad, köping och municipalsamhälle som vid 1942 års ingång hade minst 2 000 invånare. Lagen skulle gälla t o m 30/6 1943 men förlängdes gång på gång (t ex 1968:46). I varje kommun där lagen gällde skulle finnas en hyresnämnd bestående av ordförande, som i regel var jurist, eftersom hyresnämnden fungerade som domstol, och två ledamöter utsedda av kommunen. Från 1969 inrättades de statliga hyresnämnderna i varje län och övertog de kommunala hyresnämndernas uppgifter.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar