Arkivbildare: Genarps storkommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Hemhjälpsnämnden
560
1944 - 1959
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet. Sista sammanträdet för Genarps storkommuns hemhjälpsnämnd hölls den 30 december 1959, varefter nämndens verksamhetsområde gick över till socialnämnden.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar