Arkivbildare: Lunds kommun. Miljönämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Miljönämnden
Miljöförvaltningen
18
1994 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MILJÖNÄMNDEN (1994- ) Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 1993, § 173, att bifalla miljö- och hälsoskyddsnämndens framställning om ändring av nämndens och förvaltningens namn till miljönämnden och miljöförvaltningen fr. o m 1994. Denna framställan kom i samband med ett förslag i riksdagen att samla alla de centrala lagarna på hälsoskydds- och miljöområdet i en miljöbalk. På samma fullmäktigemöte klubbades ett nytt reglemente för miljönämnden, i vilket bl. a. stadgades att miljönämndens uppgifter regleras i lagar och författningar som berör hälsoskydd, miljöskydd, kemiska produkter, livsmedel, renhållning och smittskydd. Efter riktlinjer beslutade i KS 2019-12-04 § 321 fattade miljönämnden beslut 2020-01-29 § 6 om att godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning. Därför levererar inte miljönämnden några analoga handlingar tillhörande serierna F 1 - F 9 upprättade fr.o.m. 2020, utom i vissa undantag där lagen kräver en egenhändig underskrift ex. avtal. Historiskt har hälsovården skötts av hälsovårdsnämnden 1848--30 juni 1983 samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 juli 1983-1993 (egna arkiv).

Placering

587

Länkar

Det finns inga länkar