Arkivbildare: Genarps storkommun. Fritidsnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Fritidsnämnden
559
1967 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämnder började bli vanliga i Sveriges kommuner på 1960-talet, då barn- och ungdomsverksamhet alltmer kom i fokus. Dessförinnan var det inte så mycket "problem" med fritiden. På Genarps kommunalfullmäktiges sammanträde den 26 januari 1967 § 2 beslutade KF på kommunens idrottsnämnds förslag, att inrätta en fritidsnämnd som skulle vara kommunens centralorgan i fritids- och ungdomsfrågor. Nämnden skulle bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Fritidsnämndens huvuduppgifter skulle bestå av: Ø I olika former stödja och stimulera fritt och frivilligt samhällspedagogiskt arbete till personlig utveckling, samarbetsförmåga och samhällsansvar. Ø Följa utvecklingen och vanor beträffande fritidens utnyttjande. Ø Fungera som allmänt serviceorgan på fritidsfostrans område. Ø Projektera anläggningar, driva och underhålla anläggningar för fritidsändamål. Ø Kartlägga medborgarbehoven beträffande fritidsliv och samhällsfostran. Ø Utarbeta förslag till anläggningar och andra arrangemang för fritidens behov. Ø Medverka till att behoven blir tillgodosedda i stadsplaner och i övrig planering. Fritidsnämnden i Genarps storkommun upphörde i december 1973 i och med att nuvarande kommunblock LUNDS KOMMUN bildades den 1 januari 1974.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar