Arkivbildare: Genarps storkommun. Centrala byggnadskommittén

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Centrala byggnadskommittén
556
1969 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN (CBK) Centrala byggnadskommittén (CBK) utsåg av Genarps kommunalfullmäktige den 23 januari 1969 § 6. Kommittén skulle bestå av 3 ledamöter och två suppleanter. CBK tillsattes för att verka som ett expertorgan vid större offentliga byggen inom kommunen och hade till uppgift att verkställa byggnation efter kommunalfullmäktiges beslut. Förutom de tre ordinarie kommittéledamöterna skulle ytterligare två ledamöter tillfälligt förstärka kommittén från det förvaltningsorgan som skulle handha byggnationen. Så beslutades redan på byggnadskommitténs första sammanträde att på grund av det brådskande ärendet om skolhusbyggnationen och enligt med fullmäktigebeslutet anhålla hos skolstyrelsen om att utse två stycken ledamöter att ingå i centrala byggnadskommittén för det aktuella skolbygget.(Ny lågstadieskola). Andra stora byggen i kommunens regi som CBK hann med innan Genarps storkommun gick upp i och blev en del av kommunblock Lunds kommun 1974 var en tillbyggnad av ålderdomshemmet 1969-71, ny barnstuga 1969-70 och omklädningsrum vid Genarps idrottsplats 1970.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar