Arkivbildare: Genarps storkommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Byggnadsnämnden
555
1952 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Genarps landskommun beslutade att inrätta en byggnadsnämnd fr o m 1945 som verkade i 6 år, varefter Genarps storkommuns byggnadsnämnd 1952 övertog ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

79

Länkar

Det finns inga länkar