Arkivbildare: Lunds kommun. Förtroendenämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Förtroendenämnden
7
2000 - 2002
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. FÖRTROENDENÄMNDEN (2000-2002) Den 1 januari 1999 trädde en ny lag om patientnämndsverksamhet i kraft som stadgade att i varje kommun skulle det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter. Syftet med den nya lagen var att värna patientens ställning i hälso- och sjukvården, såväl i ordinärt (hemsjukvård) som särskild boende. Med hänvisning till den nya lagen om patientnämnd inrättade Lunds kommun en förtroendenämnd under kommunfullmäktige. Förtroendenämnden övertog de uppgifter som Region Skånes förtroendenämnd handhade för Lunds kommuns del. Lunds kommuns förtroendenämnds första sammanträde ägde rum den 15 februari 2000 samt sista sammanträde ägde rum den 17 december 2002, varefter nytt avtal med Region Skånes förtroendenämnd tecknades.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar