Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse
Lunds Borgerskaps Understödsförening och Stiftelse 1856 - 7 sept 1941
272
1856 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDS BORGERSKAPS UNDERSTÖDSSTIFTELSE Lunds Borgerskaps Understödsförening började sin verksamhet den 1 juli 1856. På första bolagsstämman invaldes följande herrar i föreningens styrelse: Färgerifabrikören C O Borg, sekreteraren C Ahlström, handlanden A J Lundbom, guldsmedsmästaren J Hasselgren, kirurgiske instrumentmakaren C P Rudelius, timmermästare J M Johnsson, färgare G Nystedt, bagaremästare P Möller, timmermästare A Malmquist samt Johannes Menander, pastor vid domkyrkan. Föreningens ändamål är att vid behov lämna understöd åt delägare, deras änkor och barn, samt åt personer, vilka med biträde av annan än hustru och hemmavarande barn inom staden Lund idka eller idkat handel, fabriksrörelse eller hantverk och betalat årsavgifter till stiftelsen. Föreningen har genom åren övertagit eller emottagit flera mindre fonder och stiftelser, såsom Lundegrenska stiftelsen, Söderbergska stiftelsen, Björklundska donationsfonden m fl. Fr. o m den 8 september 1941 ombildades föreningen till en stiftelse med namnet Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse. Stiftelsen förvaltas av Swedbank Stiftelsetjänster

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar