Arkivbildare: Lunds kommun. Tekniska nämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Tekniska nämnden
4
1996 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. TEKNISKA NÄMNDEN (1996- ) Tekniska nämnden bildades den 1/1 1996 i samband med kommunens omorganisation av nämnder och förvaltningar genom en sammanslagning av de tre tidigare nämnderna Gatu- och trafiknämnden, Park- och naturvårdsnämnden samt Fastighetsnämndens utredningsavdelning. Nämndens verksamhet var från början inriktad på sex områden: ü Exploatering av bostads- och företagsområden ü Förvaltning av kommunens jordbruksmark ü Kollektivtrafik ü Park-, natur- och skogsområden ü Väghållning med trafiksäkerhet ü Vattenförsörjning med avloppshantering 2008 bildades kommunalförbundet VA SYD mellan Lunds och Malmös VA-verksamheter, vilket innebar att verksamheten med vattenförsörjning och avloppshantering övergick från tekniska nämnden till VA SYD.

Placering

1091

Länkar

Det finns inga länkar