Arkivbildare: Lunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden
Vård & Omsorg, VOO, VON
3
2000 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (2000- ) Enligt beslut i kommunfullmäktige den 30 september 1999, § 132, angående ny nämnds- och förvaltningsorganisation benämnd Lunds kommun inför 2000-talet, tillkom bl. a. vård- och omsorgsnämnden från den 1 januari 2000. Äldreomsorgen i de tidigare 10 kommundelsnämnderna samlades i den nya vård- och omsorgsnämnden, samt från socialnämnden överflyttades avdelningen Omsorg och Habilitering. Syftet med den nya vård- och omsorgsnämnden var tanken att en gemensam nämnd för hela kommunens vård- och omsorgsansvar underlättar planeringen och dimensioneringen av öppen verksamhet och särskilt boende. Vård- och omsorgsnämnden har ansvaret för vård- och omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS). Två målgrupper står i fokus för vård- och omsorgsnämndens verksamhet, äldre brukare och brukare med funktionsnedsättning. Myndighetsfunktionen är samlad i en gemensam enhet och ansvarar för utredning och beslut om insatser enligt SoL och LSS. Utförarverksamhet bedrivs i både egen och extern regi. Utförarverksamhet i egen regi är organiserad i fyra delar efter inriktning på målgrupp: 1. Särskilt boende för äldre 2. Hemvård, rehabilitering och service för seniorer 3. Boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning 4. Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Placering

339

Länkar

Det finns inga länkar