Arkivbildare: Lunds kommun. Centrala skolnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Centrala skolnämnden
31
2003 - 2006
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. CENTRALA SKOLNÄMNDEN (2003-2006) Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 28 november 2002, § 231, att inrätta en central skolnämnd fr. o m den 1 januari 2003. Centrala skolförvaltningen påbörjade sitt arbete den 1 juli 2003 och först då fick centrala skolnämnden fullt verksamhetsansvar. I riktlinjerna för centrala skolnämnden nämndes att man skulle övergripande samordna och utveckla förskole- och skolverksamheten i Lunds kommun så att effektiviteten förstärktes samtidigt som kvaliteten bevarades och förbättrades. I ansvaret ingick bl. a. att utarbeta förskoleplan och skolplan, göra upp barn-/elevprognoser, Resurscentrum, den obligatoriska särskolan, hörselpedagoger, sommarskola, modersmålsundervisningen samt Naturskolan. Den 1 januari 2007 slogs de båda skolnämnderna centrala skolnämnden och utbildningsnämnden ihop till en nämnd, utbildningsnämnden. Den 1 juli 2007 slogs centrala skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen ihop till en förvaltning, utbildningsförvaltningen.

Placering

63

Länkar

Det finns inga länkar