Arkivbildare: Lunds stad. Badhusaktiebolaget

Grunduppgifter

Lunds stad. Badhusaktiebolaget
105
1881 - 1914
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BADHUSAKTIEBOLAGET Det hade länge varit klent med badmöjligheterna för Lunds invånare. Sedan det sista medeltida publika badhuset försvunnit, fanns ingen offentlig badinrättning i Lund förrän en sådan 1861 öppnade i den av fattigvårdsstyrelsen uppförda arbetsinrättningen i hörnet av Själbodgatan och Lilla Algatan. Där serverades billiga varma och kalla bad. Lunds Badhusaktiebolag bildades 1881, för uppförandet av en ”varmbadinrättning”. Med bad avsågs olika typer av karbad och duschar. När pengarna räckte och behovet fanns skulle badhuset kompletteras med en tvättinrättning. I ett brev 1881 anhöll bolaget om att få köpa en staden tillhörig del av Skultelyckan precis utanför Högevall. Den låg utom staden, men nära en livligt trafikerad del därav. Det skulle ge bekvämt tillträde till anläggningen utan att det ”ymniga vattenflödet” ställde till några olägenheter. Huset hade en T-formad plan. Innanför entrén låg väntsalen. På ömse sidor om den låg herr- och damavdelningarna med tillsammans 11 dubbelrum för karbad samt ett rum för ryska bad (ångbad) och ett för ångskåpsbad. I mittflygeln fanns i anslutning till ett duschrum en bassäng om 4-5 kvm. Där låg också maskinrummet och tvättstugan med en mangelbod. 1883 byggdes herravdelningen till och 1901 utökades den ytterligare. Kapaciteten hos stadens eget bad i arbetsinrättningen tycks ha varit otillräcklig, för redan 1893 blev det i stadsfullmäktige tal om önskvärdheten av en stadens egen badinrättning med skolbad och billiga bad för allmänheten. Frågan fick en provisorisk lösning genom att staden 1912 inköpte badhuset i Skultelyckan. Den definitiva lösningen blev klar först 1938, då ett nytt modernt badhus kunde invigas på det gamlas plats. För mer info: https://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Lunds_Stads_Badhus_och_Simhall

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar