Arkivbildare: Lunds stad. Badhus- och idrottshallsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Badhus- och idrottshallsstyrelsen
104
1912 - 1963
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BADHUS- OCH IDROTTSHALLSSTYRELSEN Många kommunala anläggningar för idrott och fritid byggdes i början av 1900-talet. Badanstalterna tillkom egentligen av hygieniska skäl, men samtidigt byggde man simbassänger. Hygien var ett kommunalt ansvarsområde, särskilt i städerna där hälsovårdsstadgan 1874 fick stor betydelse för renlighetsivern. Det hade länge varit klent med badmöjligheterna för Lunds invånare. Sedan det sista medeltida publika badhuset försvunnit, fanns ingen offentlig badinrättning i Lund förrän en sådan 1861 öppnade i den av fattigvårdsstyrelsen uppförda arbetsinrättningen i hörnet av Själbodgatan och Lilla Algatan. Där serverades billiga varma och kalla bad. Ett mera tidsenligt badhus byggdes på privat initiativ 1881 i Skultelyckan strax utanför vallen av Lunds Badhusaktiebolag. Kapaciteten hos stadens eget bad i arbetsinrättningen tycks ha varit otillräcklig, för redan 1893 blev det i stadsfullmäktige tal om önskvärdheten av en stadens egen badinrättning med skolbad och billiga bad för allmänheten. Frågan fick en provisorisk lösning genom att staden 1912 inköpte badhuset i Skultelyckan. En särskild badhusstyrelse tillsattes för att handha skötsel och drift av det nu kommunala badhuset (Stadsfullmäktiges protokoll den 24 maj § 138). Den definitiva badhuslösningen var klar 1938, då ett nytt modernt badhus kunde invigas på det gamlas plats i december 1938. Detta badhus/ simhall revs 1978 för att i sin tur ersättas av nuvarande Högevallsbadet. 1950-07-01 Badhusstyrelsen bildas genom att Badhus-och idrottshallsstyrelsen upphör. Idrottsstyrelsen tar hand om idrottshalls-och bowlingverksamheten. För mer info: https://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Lunds_Stads_Badhus_och_Simhall

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar